Makara Sankranti Celebration

Date: 14 Jan 2017 ,

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ: ಏನೇ ಇದ್ದರೂಒಂದಾಗಿ ಬಾಳೋಣವೆಂದು ಶಪಥ ತೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಇಡುವ ಹಬ್ಬ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

Sankranthi Photograph -1 Sankranthi Photograph -2 Sankranthi Photograph -3 Sankranthi Photograph -4 Sankranthi Photograph -5 Sankranthi Photograph -6

Leave a Reply