Satyanarayana Pooja

ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾಮಣಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ನವರು ಮಾಘ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಯದಿನ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ

Date: 01 Feb 2018


1 2 3

 

 


Join our Prayer group

Prayer group

Leave a Reply