Satyanarayana Pooje at Brahmana Sangha


ಈದಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳು

Date: 29 May 2018


1

2

3


Join our Prayer group

Prayer group

Leave a Reply