Ananda Mukunda


AnaMdamukuMda araviMdanayana |

AnaMdatIrtha parAnaMdavarada || 1||

 

suMdarImaMdiragOviMda vaMde |

AnaMdatIrtha parAnaMdavarada || 2||

 

chaMdrasurEMdrasuvaMdita vaMde |

AnaMdatIrtha parAnaMdavarada || 3||

 

chaMdrakamaMdiranaMdaka vaMde |

AnaMdatIrtha parAnaMdavarada || 4||

 

vRuMdArakavRuMdasuvaMdita vaMde |

AnaMdatIrtha parAnaMdavarada || 5||

 

maMdArasUnasucharchita vaMde |

AnaMdatIrtha parAnaMdavarada || 6|

 

iMdirA&naMdaka suMdara vaMde |

AnaMdatIrtha parAnaMdavarada || 7||

 

maMdirasyaMdanasyaMdaka vaMde |

AnaMdatIrtha parAnaMdavarada || 8||

 

AnaMdachaMdrikAsyaMdaka vaMde |

AnaMdatIrtha parAnaMdavarada || 9||


ಆನಂದಮುಕುಂದ ಅರವಿಂದನಯನ |

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದವರದ || ೧||

ಸುಂದರೀಮಂದಿರಗೋವಿಂದ ವಂದೆ |

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದವರದ || ೨||

ಚಂದ್ರಸುರೇಂದ್ರಸುವಂದಿತ ವಂದೆ |

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದವರದ || ೩||

ಚಂದ್ರಕಮಂದಿರನಂದಕ ವಂದೆ |

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದವರದ || ೪||

ವೃಂದಾರಕವೃಂದಸುವಂದಿತ ವಂದೆ |

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದವರದ || ೫||

ಮಂದಾರಸೂನಸುಚರ್ಚಿತ ವಂದೆ |

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದವರದ || ೬|

ಇಂದಿರಾಽನಂದಕ ಸುಂದರ ವಂದೆ |

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದವರದ || ೭||

ಮಂದಿರಸ್ಯಂದನಸ್ಯಂದಕ ವಂದೆ |

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದವರದ || ೮||

ಆನಂದಚಂದ್ರಿಕಾಸ್ಯಂದಕ ವಂದೆ |

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದವರದ || ೯||


Ananda mukunda (play now)Brahmins Matrimony Karnataka

Brahmins Matrimony