Shloka-9


Artist: Vasudev Murthy and Bannanje Govindacharya

shloka-9

Munayaha saadhu(play now)

 


Brahmins Matrimony Karnataka

Brahmins Matrimony