Sholka-7


Artist: Vasudev Murthy and Bannanje Govindacharya

akamaḥ sarva-kamo va

mokṣa-kama udara-dhiḥ

tivreṇa bhakti-yogena

yajeta purusham param

Akamaha sarva

Shloka8–>


Brahmins Matrimony Karnataka

Brahmins Matrimony